Hem

NYHETER

Hembygdsvänner,

Det är dags att ses igen.

 

Stort Tack till alla som deltog i de trevliga programmen under midsommarveckan! Stämningen var verkligen på topp med mycket musik, firande och festligheter.

 

Nu har vi nya aktiviteter på gång – musik med servering i hembygdsgården, pilgrimsvandring och utflykt.

 

Vi har också haft uppföljning av medlemsbetalningarna och sett att inte mindre än en fjärdedel av antalet medlemmar ännu har årsavgiften obetald. Stödet från var och en är mycket betydelsefullt. Till rätt många medföljer i detta utskick därför en avi.

 

Välkomna!

 

Bästa hälsningar,

Börje

Söndagen den 14 augusti vid Kvarnstugan och kvarnen i Brottby

 

Serveringen är öppen kl 12–15.

 

Kl 13 blir det musik med Hasse och Pererik som bjuder på blandad lättsam underhållning.

 

Söndagen den 21 augusti pilgrimsvandring från Garnsviken till Össeby kyrkoruin

 

Det blir en vandring på ca 3,5 km i lugnt tempo med möjlighet att uppleva och lära sig mer om alltifrån Garnsvikens vatten till runstenar, skolmuseet i Lilla Garn, filmer i Össeby-Garns kyrka, Brottbyån och treudden i Kvarnbacken. Vandringen avslutas i kyrkoruinen med en andaktsstund. Som guider medverkar Gerd Nielsen, Hans-Georg och Sonia Wallentinus samt Börje Sjöman.

 

För dem som vill inleds dagen kl 11.00 med Pilgrimsgudstjänst med nattvard i Össeby-Garns kyrka.

 

Pilgrimsvandringen inleds kl.12.30 i Gamla lägerskolan i Lilla Garn, gula huset mittemot kyrkan. Församlingen ordnar här möjlighet att ta med sig förtäring och dryck till vandringen. Transport från avslutningen i kyrkoruinen till Össeby-Garns kyrka är ordnad för dem som önskar.

 

Ingen föranmälan behövs. För frågor, kontakta Håkan Simonsson 0706801820.

 

Pilgrimsvandringen är ett samarbete mellan kyrkorna i Vallentuna, Össeby Hembygdsförening och Volontärer i Össeby församling.

 

Söndagen den 28 augusti vid Kvarnstugan och kvarnen

 

Serveringen är öppen kl 12–15.

 

Kl 13 kommer Tannasg Pipe Band, återigen till Kvarnstugan.Även denna gång bjuds det på kända och mindre kända låtar på den skotska höglandspipan samt sånger med bandet Comradh. Dessutom blir det skotsk dans och andraöverraskningar.

 

Söndagen den 4 september vid Kvarnstugan och kvarnen

 

Serveringen är öppen kl 12–15.

 

Kl 13 blir det underhållning med Daniel Yngwe - glädje, sång, musik på saxofon och allsång utlovas.

 

Söndagen den 11 september vid Kvarnstugan

 

Serveringen är öppen kl 12–15. Ingen musikunderhållning bokad denna dag.

 

Söndagen den 18 september vid Kvarnstugan och kvarnen

 

Serveringen är öppen kl 12–15.

 

Kl 13 gästas vi av Brunnsoktetten.. Inte bara mässingen! Musik som när farfar var ung.

Årets utflykt lördagen den 24 september

 

Utflykten går i år till Sörmland. Vi besöker Gnesta, Björnlunda, Öster Malma och Nyköping.

 

  • Förmiddagsfika på Södertuna slott i Gnesta, ett av Sörmlands många anrika och vackert belägna herresäten.
  • Björnlunda hembygdsförening visar sin fina hembygdsgård med flertalet intressanta byggnader i en omgivning av ståtliga ekar, gärdesgård och många fornlämningar, nära den medeltida Eriksgatan. Här finns bland annat mangårdsbyggnad, soldattorp, ladugård och stall, byskola, portlider och sillbod, välbevarade med interiörer.
  • Lunch blir det vid Öster Malma slott som är Svenska Jägareförbundets konferensanläggning med viltvårdande verksamhet. Här serveras en viltbuffé, men vegetariskt alternativ finns också för dem som så önskar.
  • Färden går vidare via Aspa bro med runstenar, där en av de allra tidigaste namnformerna av Sverige ”Svitjod” finns inristad.
  • Besök vid Nyköpingshus och Kungstornet med inblick i de heta striderna, bland annat Nyköpings gästabud, om den svenska kungamakten under medeltiden. Eftermiddagsfika serveras i Hallmanska gården.

 

Fridströms buss avgår från Kårsta kyrka kl 7.30, Kårsta torg 7.45 och Karby busshållplats 8.00. Hemkomsten är beräknad till ca 18.30.

 

En deltagaravgift tas upp kontant på bussen, men det går även bra att swisha. För medlemmar blir det 750 kr (höjd avgift på grund av ökade kostnader) och för dem som inte är medlemmar 900 kr (mellanskillnaden motsvarar medlemsavgiften). I avgiften ingår bussresa, lunch och fika två gånger samt guider.

 

Föranmälan senast den 15 september till Börje Sjöman 070-6105171 eller ossebyhbf@telia.com. Meddela gärna eventuella särskilda önskemål om kost eller allergi.

Tillgänglighetsanpassning av vår hembygdsgård!

 

Länsstyrelsen har beslutat bidra med 75 600 kr för att göra hembygdsgården mer tillgänglighetsanpassad för personer med funktionshinder. Finansieringen sker inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och ska användas tillsammans med tidigare anslagna medel från Vallentuna kommun på 23 400 kr. Projektet består i att lägga plattor utomhus på en yta av ca 80 kvm från hembygdsgårdens entré till Kvarnstugan och den intilliggande servicebyggnaden som innehåller besökstoalett. Arbetet är planerat att sätta igång efter påsk.

Vårprogram

Här kommer årets första program från Össeby Hembygdsförening. 


Du kan ladda ner programmet HÄR

Boken Minnen från tre generationer

Boken Minnen från tre generationer av Annelie Andersson och Ann-Christin Lundin som Össeby hembygdsförening har givit ut, 
Boken innehåller personliga berättelser om en sammanhållen uppländsk kyrkby under 1900-talet. Författarna Anneli Andersson och Ann-Christin Lundin, båda uppväxta i Kårstaby, berättar om glädje och sorg i två familjer under nästan hundra år. Arbete och fest, mord och ond bråd död, kloka gubbbar, starka män, flitiga kvinnor, kända personer, många huttar och barn som leker. En fin presentbok, 116 sidor  (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)  


Priset är 100 kr plus ev porto.

Boken kan  köpas genom att kontakta Susanne Lilja, 070-436 21 40.

Den säljs även i Kårsta kyrka.Barndomsminnen av Märta Kraemer

Boken Barndomsminnen av Märta Kraemer som Össeby hembygdsförening har givit ut,  I boken återges unika upplevda minnen som inte finns dokumenterade på annat sätt. Märta Kraemer berättar om Gillberga gård i Össeby-Garn, den så kallade inrättningen som var dåtidens sociala verksamhet och människorna som bodde där, Lilla Garn och den årliga marknaden, Brottby och mycket annat. Med boken följer en CD bestående av en intervju med Märta Kraemer, inspelad 1984. En fin presentbok, 126 sidor med intervju på CD (A5-storlek, bunden med hårda pärmar)


Priset är 100 kr plus ev porto.

Boken kan köpas genom att kontakta Susanne Lilja, 070-436 21 40.

Den säljs även i Kårsta kyrka.

Hyr vår Hembygdsgård

Vår vackra hembygdsgård finns att hyra för fester och aktiviteter belägen vid
Gamla Norrtäljevägen 791, nära bussar och parkering.
Husvärdar är Bengt och Marianne Dahlbeck

För medlem 500:- vardag och 800:- helgdag,
Icke medlem 600:- vardag och 1000:- helgdag,
Föreningar/studiecirklar 300:-
För bokning kontakta Marianne Dahlbeck, telefon: 070 695 28 90.
Össebyhembygdsförening Är verksam i socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.


Kansli telefon: 08-51025188
Föreningens postadress:
Össeby hembygdsförening
c/o Sjöman
Lindgårdsvägen 46
18670 Brottby
Föreningens postgiro:

612746-8

Välkommen som medlem!


Össeby hembygdsförening erbjuder ett omfattande programutbud i trivsamma och entusiasmerande former. Vår verksamhet består av bland annat att:

 

  • verka för ökad kunskap om Össeby-bygden, dess kulturhistoria och kulturmiljö

  • äga och driva området Kvarnbacken med Kvarnstugan och kvarnen i Brottby som hembygdsgård

  • anordna söndagsöppet med servering i Kvarnstugan, musikevenemang, föredrag, exkursioner, utflykter med mera

  • bevaka och framföra synpunkter om kulturmiljövärden till ansvariga inom kommunen och andra myndigheter. 

Medlemsavgiften till Össeby Hembygdsförening är 150 kr per person
och kan insättas på föreningens plusgiro 

61 27 46 – 8